HTTP/1.1 200 OK Server: nginx Date: Fri, 13 Dec 2019 02:22:22 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding X-Frame-Options: deny Set-Cookie: abc=test; httponly Set-Cookie: _scfc=da7cacf4564f1a6e09626521a42fa509; expires=Fri, 13-Dec-2019 12:27:07 GMT; path=/; httponly Set-Cookie: boc_session_site=XTNSaFBjB2BXLwQnAz0AZwhiVjwFdQ57VDECJAx0B2kGaAE9X1hWMw1mByUAPQIsUWgCYVVjVTlbIwVkVmZXMAM1VjtbNgRhADdWPA82BTpdMFJnUGcHPFdmBDcDYgAyCDFWNgVuDjpUZQJkDD8HNQYyATFfZlZvDTcHJQA9AixRaAJjVWFVOVsjBTxWdFcOA2JWZ1s0BHEAZFZ3DyQFK11pUiFQbAdrV2YEbgMlAGcIYlYoBWYOOFRkAnkMPgc4BikBYV82VngNOQd0ADwCblFiAmhVc1V2W3IFMFZ2Vw4DYlZkWzUEbQB1ViYPbAV6XWhSZ1BmB2BXdgQZA2gALAg7VmoFOw5pVHsCYwwpBzAGJwF7X2RWNQ1vB3cAZwIrUTsCMFU9VWZbOgV1VklXAgNKVkZbcAQ7AC9WNA9sBSldBVI7UDgHPlc7BCMDdAB2CBxWUgV3Dj1UegJlDC4HIgY8ASBfPVZrDTEHPQAkAjNRMwIhVSVVXFtgBTZWcFc4A3VWalskBHoAI1Y%2FDz4FM11jUmdQYQdsV2YEZAMzAGYIYFYxBWwOe1RuAm4MPQciBnIBIF9iVigNXQdjAGcCK1EzAnBValVwWzsFZVY%2BV3MDIVY4Wy0%3D; path=/; httponly Refresh: 0;url=/index.php/404 X-Frame-Options: SAMEORIGIN